عشق گمشده

دلنوشته های عاشقی که عشق را فراموش کرده

دخترک کبریت فروش

  دختــــرک بــــرگشت چــــهــ بــــزرگ شــــد ــه بــــود! پــــرسیدمــــ پــــس کبــــریت هــــایت کــــو؟ پوزخنــــدی زد. گفتمــــ مــــی خواهمــــ امــــشب بــــا کبــــریت های ِ تو شهــــر را بــــه آتــــش بکشــــمــــ دختــــرک نگــــاهــــی انــــداخت، تنمــــ ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 22 بازدید
دی 91
1 پست
آبان 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
خرداد 91
4 پست
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
1 پست
تیر 90
6 پست
خرداد 90
1 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
1 پست
مهر 89
1 پست