به سراغ من اگر می آیی،تند و آهسته چه فرقی دارد..؟
تو هرجور دلت خواست بیا..!
مثل سهراب دگر...
حس تنهایی من نیست دگر یک چینی که تَرک بردارد..!
مثل آهن شده آن چینی نازک تنهایی من..!
تو اگر خواستی به این مزرعه ی بی خبری،قدمی بگذاری! پس فقط با یه بغل قاصدک و حس قشنگ دل مهتاب بگذار...

/ 0 نظر / 43 بازدید